25.952-90 
  , . ,   -...  25.952-90 
  , . ,   -...

25.952-90 => , . , - .. ...

 
  -
,

 

 ->  ( ) ->  25.952-90 -> 
1
2
3
 

 

,

, - .

 

.

 

. 25.952-90

( 78.142-90)

 

 

 

 

1.

 

2. .. ( )

. .
. .

 

3. 25 1265-86 25 282-87

 

4.

 

,

, , ,

 

2.101-68

 

 

2.105-79

 

1.2.3, 4.1

 

2.301-68

 

4, 401

  

21.203-78

 

1.2 4.7

 

25 94081

 

1

 

IV-4-84

 

2

 

IV-5-84

 

3

 

 

 

___________________________________________________________

 

, ,

-

25 952-90

0021

___________________________________________________________

 

01.01.91

 

, , - ( - ) .

, ( - ).

 

1. ,

 

1.1. - .

1.2. - - .

1.3. - - .

1.4. , , .

, , .

1.5. , , .

1.6. 21.201.

 

2.

 

2.1. 2.105 2.301.

2.2. .

2.3. - , 21.203.

2.4. , , - 1-11.

2.5. :

1) ;

2) ;

3) ;

4) ;

5) - -.

 

 

1

 

, , -

 

___________________________________________________________

( )

 

____________________________ ____________________________

( -) ( -

)

 

________________________________ _________________________________

() ()

 

________________________________ _________________________________

(, , ) (, , )

 

 

"____"_________________ 19___. "____"________________ 19___.

 

.. ..

 

______________________________

(

, )

___________________________________

()

 

___________________________________

(, , )

 

"____"___________________ 19___.

 

..

 

 

_____________

(, , )

 

_____________________________________________

(, , -)

 

_____________________________________________________________________

( )

 

 

 

2

 

, ,

-

 

1.

 

1.1. _________________________________________

( -,

 

_____________________________________________________________________

, )

 

1.2. :

 

1) ________________________________________________________

( )

 

2) ________________________________________________________

( )

 

1.3. : , , , ( ).

 

1.4. ________________________

(

 

_____________________________________________________________________

- , , )

 

___________________________________________________________

 

1.5. :

 

________________________

(, )

 

_________________________

(, )

 

1.6. : , , ( ).

 

1.7. - , :

 

1) ________________________________________________________

( )

2) ________________________________________________________

 

3) ________________________________________________________

 

4) ________________________________________________________

 

1.8. : ___________________________

(

 

__________________________________________________________

,

 

_____________________________________________________________________

, .)

 

1.9. ________________________________________

 

 

2.

 

2.1. :

 

1) ______________________

(

_____________________________________________________________________

)

 

____________________________________

 

;

 

2) _____________________________

(

 

_____________________________________________________________________

)

 

2.2. :

___________________________________________________________

 

 

3.

 

3.1. __________________________________

( )

 

, _______________________

 

___________________________________________________________

( )

 

.

 

, , - 3.

 

3.2. ______________________

 

___________________________________________________________

( : ,

 

___________________________________________________________

, , .)

 

___________________________________________________________

 

3.3. , 4, 5, 6, 7 8.

 

:

1) , 1 4, ( ), ;

2) , 4 4, .

 

3.4. ________________________

(

 

_____________________________________________________________________

, , ,

 

_____________________________________________________________________

)

 

3.5. ___________________________________

 

___________________________________________________________

 

 

4.

 

9.

 

5. ,

- -

 

5.1. -:

 

1) 1.02.01-85;

 

2) , - -.

 

5.2. , - -, 10.

 

5.3. ________________________________________________

( -)

 

, - -.

 

 

3

 

 

, ,

-

 

1. , , , :_________________

___________________________________________________________

___________________________________________________________

( )

 

2. -:

, (, , ) ______________________________________________

___________________________________________________________

___________________________________________________________

( )

 

3. _______________________________________________

___________________________________________________________

( )

 

4. , , ____________________________________________________

___________________________________________________________

( )

 

5. ______________________________________

___________________________________________________________

( )

 

6. _________________________________

___________________________________________________________

( )

 

7. , (, .) _____________________

( )

____________________________________, ____________________________________

 

8. - (, ) ____________________

( )

 

9. (, , , , ) _____________________________________________

( )

 

10. ( ) ______________________________________________________

( )

 

11. ( ) ____________________________________

( )

 

12. ,

 

___________________________________________________________

( )

 

13. .

 

 

 

4

 

 

()

 

___________________________________________________________

( )

 

: _______________________

 

1. ,

 

___________________________________________________________

(, , , )

 

___________________________________________________________

 

___________________________________________________________

 

2. ________________________

 

___________________________________________________________

 

___________________________________________________________

 

3.

 

________________________________________________

 

4. _________ , , _________, 380/220 , , 50 .

 

5. .

 

6. _________________________________________________________

 

___________________________________________________________


 

- ,

 

 

 

- - - , - (, , , , , )

- , .

-,

-, .

- 24-86

--

- -, % ()

- , /

- -,

-- - -

-

-, -

.

(, , , , ), , .

, /2.

(, ).

, 2.

/2.

2.04.09-84

-

-,

-,

-

 

-

--,

--

-:

--,

--,

--,

--,

--

: --,

-- , --

- : -

- -,

----

- - , - -, .

: -, (, -)

1

2

3

4

5

6

7

8

8

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20


1
2
3

 

:

,

, - .

.

. 25.952-90

( 78.142-90)

, ,

-

0021

1. ,

2.

, , -

_____________________________________________

, ,

-

1.

1) ________________________________________________________

2) ________________________________________________________

2.

3.

4.

5. ,

- -

, ,

-

()

6. _________________________________________________________

5. _________________________________________________________

8

0

____________________________

- -

@Mail.ru